עו"ד גנור איננו עוסק עוד בנושאי האתר, והוא מוגש לקוראים כמידע בלבד, שאיננו מעודכן.

רשלנות שיפוטית

רשלנות שופט | רשלנות עובד ציבור

עורך דין ונוטריון אורי גנור
אורי גנור עו"ד ונוטריון

שלח פנייתך >>  פניה להנהלת בתי המשפט:

א ו ר י  ג נ ו ר     עורך דין  ונוטריון

Uri Ganor,      Advocate and Notary

תל אביב רחוב ורמיזה 4 62642                    Tel Aviv 4 Vormiza Street 62642

טל:       Tel:       03-5225999

 פקס:        Fax:         03-5236527

ganoradv@gmail.com


‏‏14/04/2011

בדואר רשום
ובפקס 026595515


לכבוד
כבוד השופט אליעזר גולדברג,
נציב תלונות השופטים
רחוב נחום חפצדי 5, בית עופר, גבעת שאול, 
ירושלים 95484

כבוד השופט שלום,

הנדון: בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע

אודה לכבודו אם יואיל למסור לי מידע, על פי חוק חופש המידע, בהסתמך על תלונות הציבור כפי שהוגשו לכבוד הנציב, לגבי התקופה 1995 ועד 2011, לפי הפירוט הבא:

1. סטטיסטיקות, נתונים, דוחו"ת או כל מידע רלבנטי אחר הקשור במשכי הזמן החל ממועדי הגשת התביעות או כתבי האישום לבתי המשפט ועד למתן פסקי הדין, לפי הפירוט הבא:
א.כמה זמן עובר ממועד הגשת התביעות או כתבי האישום ועד למתן פסקי הדין.
ב.כמה זמן עובר ממועד סיום הסיכומים בתיקים ( אזרחיים ופליליים ) ועד למתן פסק דין.
ג.כמה זמן עובר ממועד הגשת בקשה בתיק אזרחי או פלילי ועד למתן החלטה באותה בקשה.
ד.כמה זמן עובר ממועד סיום הסיכומים בבקשות בתיקים ( אזרחיים ופליליים ) ועד למתן החלטה.
ה.כמה זמן לוקח לביהמ"ש לתת החלטה במהלך ניהול שוטף של משפט. ( כגון שביהמ"ש אמר כי ימנה מומחה מטעם ביהמ"ש ועד למינויו בפועל ).

2. סטטיסטיקות, נתונים, דוחו"ת או כל מידע רלבנטי אחר הקשור במשכי הזמן לקביעת מועדים לדיון לפי הפירוט הבא:
א.כמה זמן עובר ממועד הגשת תביעה או כתב אישום לביהמ"ש ועד לקביעתו לישיבה הראשונה.
ב.כמה זמן עובר ממועד קיום הישיבה הראשונה ועד לקביעת תיק לשמיעת הוכחות.
ג.כמה זמן עובר בין ישיבת הוכחות אחת לשנייה.

3. את המידע הנ"ל אבקש לקבל לגבי כל בית משפט בנפרד, שלום, משפחה, מחוזי, מינהלי, עליון.

4. לגבי תיקים שהתנהלו בהם ישיבות הוכחות, כולל סיכומים, והסתיימו בפסקי דין שלא על דרך של פשרה- כמה זמן עבר בממוצע על פני כל השנים שיש לכם נתונים , או לגבי כל שנה בנפרד, ממועד הגשת התביעות האלו ועד למתן פסק דין בהן? כלומר, מהו משך הזמן הממוצע להליך כולו, בשלמות, ממועד פתיחת התיק ביום מסוים, שמיעת הראיות, סיכומים, ומתן פסק הדין בסוף.

5. כמה זמן עבר בממוצע כנ"ל, לגבי תיקים כנ"ל, מהמועד שהוגשו הסיכומים ועד למתן פסקי דין.
 
6. כמה זמן עבר בממוצע כנ"ל, לגבי תיקים כנ"ל, במתן החלטות ביניים שונות שהיו בתיקים.

7. אבקש את הנתונים הנ"ל לפי שנים, במספרים ובאחוזים, לפי בתי המשפט השונים, לפי אזרחי, פלילי, מינהלי, תעבורה, משפחה, ערעורים, בג"צ או כל פירוט אחר הקיים אצלכם.

8. במידה ומצוי רק מידע חלקי בלבד מכל המבוקש- אבקש לקבלו כפי שהוא מצוי ברשותכם. 

9. בנוסף, אני מבקש שהנתונים המבוקשים  יתייחסו לכלל התיקים. לדוגמא, בשנת 2000 נפתחו 50,000 תביעות. הסתיימו בפסקי דין ( שלא על דרך פשרה בתיק )- 8,000 תיקים. מהם 700 פסקי דין ניתנו ב 2001. 500 פסקי דין ניתנו בשנת 2002 וכיו"ב.בכבוד רב,

אורי גנור, עו"ד