עו"ד גנור איננו עוסק עוד בנושאי האתר, והוא מוגש לקוראים כמידע בלבד, שאיננו מעודכן.

רשלנות שיפוטית

רשלנות שופט | רשלנות עובד ציבור

עורך דין ונוטריון אורי גנור
אורי גנור עו"ד ונוטריון

שלח פנייתך >>  פניה להנהלת בתי המשפט:


א ו ר י  ג נ ו ר     עורך דין  ונוטריון

Uri Ganor,     Advocate and Notary

  תל אביב רחוב ורמיזה 4 Tel Aviv 4 Vormiza Street 62642           62642  

טל:       Tel:       03-5225999

 פקס:        Fax:         03-5236527

ganoradv@gmail.com


‏‏‏13/03/2011

רשום + אישור מסירה

גם בפקס 026513191

לכבוד

כבוד השופט משה גל

מנהל בתי המשפט

רחוב כנפי נשרים 22

גבעת שאול

ירושלים  95464


לכבוד

גברת שרון סבן ספראי                                                               

ממונה על חופש המידע

רחוב כנפי נשרים 22

גבעת שאול

ירושלים 95464


א.ג.נ,


הנדון: בקשה לקבלת מידע

אבקש לקבל כל מידע לגבי הנושאים כמפורט להלן: 

1. סטטיסטיקות, נתונים, דוחו"ת או כל מידע רלבנטי אחר הקשור במשכי הזמן החל ממועדי הגשת התביעות או כתבי האישום לבתי המשפט ועד למתן פסקי הדין, לפי הפירוט הבא:

      א.    כמה זמן עובר ממועד הגשת התביעות או כתבי האישום ועד למתן פסקי הדין .

ב.       כמה זמן עובר ממועד סיום הסיכומים בתיקים ( אזרחיים ופליליים ) ועד למתן פסק דין.

ג.        כמה זמן עובר ממועד הגשת בקשה בתיק אזרחי או פלילי ועד למתן החלטה באותה בקשה .

ד.       כמה זמן עובר ממועד סיום הסיכומים בבקשות בתיקים ( אזרחיים ופליליים ) ועד למתן החלטה.

ה.      כמה זמן לוקח לביהמ"ש לתת החלטה במהלך ניהול שוטף של משפט. ( כגון שביהמ"ש אמר כי ימנה מומחה מטעם ביהמ"ש ועד למינויו בפועל).

2. סטטיסטיקות, נתונים, דוחו"ת או כל מידע רלבנטי אחר הקשור במשכי הזמן לקביעת מועדים לדיון לפי הפירוט הבא:

      א. כמה זמן עובר ממועד הגשת תביעה או כתב אישום לביהמ"ש ועד לקביעתו לישיבה הראשונה.

ב.       כמה זמן עובר ממועד קיום הישיבה הראשונה ועד לקביעת תיק לשמיעת הוכחות.

ג.        כמה זמן עובר בין ישיבת הוכחות אחת לשנייה.

3. את המידע הנ"ל אבקש לקבל לגבי כל בית משפט בניפרד, שלום, משפחה, מחוזי, מינהלי, עליון.

4. את המידע הנ"ל אבקש לקבל בחלוקה לפי תיקים אזרחיים, פליליים, תעבורה, המרצות פתיחה, בגצ"ים או כל פירוט מפורט יותר הקיים, לפי נושאים משניים מפורטים יותר.

5. את המידע הנ"ל אבקש לקבל החל מהתקופה המוקדמת ביותר הקיימת אצלכם ועד היום.

 

במידה ומצוי רק מידע חלקי בלבד מכל המבוקש- אבקש לקבלו כפי שהוא מצוי ברשותכם.

 

בכבוד רב,

  אורי גנור, עו"ד


-------------------------------------------------------------------------------------------

>>  פניה משלימה:

א ו ר י  ג נ ו ר     עורך דין  ונוטריון

Uri Ganor,       Advocate and Notary

Tel Aviv 4 Vormiza Street 62642    תל אביב רחוב ורמיזה 4 62642

טל:       Tel:       03-5225999

 פקס:        Fax:         03-5236527

ganoradv@gmail.com


15/03/2011
רשום
  גם בפקס 026513191

לכבוד

כבוד השופט משה גל

מנהל בתי המשפט

רחוב כנפי נשרים 22

גבעת שאול

ירושלים 95464


לכבוד

גברת שרון סבן ספראי                                                             

ממונה על חופש המידע

רחוב כנפי נשרים 22

גבעת שאול

ירושלים 95464

 

א.ג.נ,

 

הנדון: בקשה לקבלת מידע נוסף ומשלים

לאחר שליחת מכתבי הקודם אליכם, מיום 13.3.2011 , בעקבות ידיעה בעתונות, שמתי לב לדו"ח החצי שנתי שאתם מפרסמים.

לאחר עיון בדו"ח, אבקש להוסיף לבקשה שבמכתבי הקודם ולקבל גם את המידע כדלקמן:

  1. לגבי תיקים שהתנהלו בהם ישיבות הוכחות, כולל סיכומים, והסתיימו בפסקי דין שלא על דרך של פשרה- כמה זמן עבר בממוצע על פני כל השנים ( מ 2003 ועד 2010 ) ממועד הגשת התביעות האלו ועד למתן פסק דין בהן? כלומר, מהו משך הזמן הממוצע להליך כולו, בשלמות, ממועד פתיחת התיק ביום מסוים, שמיעת הראיות, סיכומים, ומתן פסק הדין בסוף.

  2. כמה זמן עבר בממוצע כנ"ל, לגבי תיקים כנ"ל, מהמועד שהוגשו הסיכומים ועד למתן פסקי דין.

  3. כמה זמן עבר בממוצע כנ"ל, לגבי תיקים כנ"ל, במתן החלטות ביניים שונות שהיו בתיקים.

  4. אבקש את הנתונים הנ"ל לפי שנים, במספרים ובאחוזים, לפי בתי המשפט השונים, לפי אזרחי, פלילי, מינהלי, תעבורה, משפחה, ערעורים, בג"צ.

בכבוד רב,

אורי גנור, עו"ד

>> תשובת הנהלת בית המשפט